مشتریان

بیمارستان MRI

www.MriSHiraz.com
بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

بنياد ديابت بوعلي

http://farsdiabetes.ir
بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

آزمايشگاه تشخيص طبي مهر


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
بوشهر

درمانگاه شبانه روزي سپهر

www.sepehrclinic.com
بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

درمانگاه ابا عبدالله


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

درمانگاه ارژن


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

درمانگاه آريا


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

درمانگاه صدف


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

درمانگاه خيريه شاهچراغ


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي امام رضا (ع)

www.emamreza.sums.ac.ir
بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

درمانگاه شبانه روزي كيميا


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

درمانگاه دندانپزشكي


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
فارس-جهرم

درمانگاه تخصصي پوست و مو بهاران


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

كلينيك تخصصي پوست و مو ايرانا


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

كلينيك دامپزشكي دكتر مؤمني


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

كلينيك دامپزشكي دكتر تولايي


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

كلينيك دندانپزشكي ستارخان


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

كلينيك زيبايي به سيما

www.behsima-clinic.com
بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

داروخانه دكتر پور يزدان


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
شیراز

مركز جراحي محدود قائم


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
فارس-مرودشت