محصولات

تجهیزات ویژه بارکد

نرم افزار حسابداری و انبارداری ، خرید و فروش ویژه بارکد

بارکد خوان : جهت خواندن بارکد

دستگاه فیش پرینت : جهت چاپ فاکتور در اندازه های کوچک ( عرض 8 و 5 تا سانتیمتر )

نرم افزار طراحی بارکد و چاپگر بارکد جهت چاپ بر روی لیبل های بر چسب دار

        

صندوق های پیشرفته فروشگاهی : مشتمل بر نرم افزار حسابداری و فیش پرینت و بارکد خوان و کامپیوتر و صندوق فروشگاه

کامپیوتر های دستی : جهت مکان هایی که امکان استقرار کامپیوتر ثابت وجود ندارد و قابلیت ذخیره عملکرد ورود و خروج کالا توسط بارکد و ارسال به نرم افزار حسابداری سورن دارد.