محصولات

حسابداری جامع سهام

این مجموعه مشتمل بر سیستم های ذیل می باشد که کلیه این سیستم ها به صورت یکپارچه عمل می کنند و از طریق تبادل سرفصل های حسابداری و کالاها و اسناد حسابداری ( اتوماتیک ) با یکدیگر ارتباط دارند و از طرف دیگر با توجه به نیاز کاربران هر سیستم قابلیت استفاده به صورت مستقل را نیز دارد.

1-      سیستم حسابداری

2-       سیستم نقدینگی و چک

3-       سیستم انبارداری ، خرید و فروش

4-       سیستم سهام ( این سیستم کاملا به صورت مرتبط با سایر سیستم های سورن عمل می کند).

سیستم حسابداری و انبارداری 4 و 5 و 6 سطحی

● ایجاد سرفصل های حسابداری ( پنج سطح : کل / معین / تفضیلی / تفضیلی شناور / مرکز هزینه / گروه های حسابداری).

● ایجاد مراکز هزینه و ثبت در اسناد.

● ثبت و صدور اسناد حسابداری  به صورت : بدون جزء و با جزء.

● بازیابی اسناد براساس تاریخ ، مبلغ ، شماره و نیز براساس نوع اسناد ( خرید ، فروش ، مرجوعی ، دریافتی و پرداختی (چک ها)).

● ذخیره اسناد به دو صورت : موقت و قطعی.

● قطعی نمودن اسناد در محدوده تاریخ و شماره سند.

●  حذف و ویرایش اسناد و اعمال تغییرات به دفاتر.

● امکان مشاهده سریع گردش حساب ها در فرم سند حسابداری.

● امکان جستجو در اسناد براساس شماره سند ، شرح سند ، مبالغ بدهکار و بستانکار.

● امکان اضافه نمودن یک سند در بین اسناد صادر شده به ترتیب تاریخ اطلاعات.

● ارتباط بین دفاتر و اسناد حسابداری  به صورت MULTI DOCUMENT .

● ترسیم نمودار مقایسه ای.

● صدور سند افتتاحیه و انتقال مانده حساب های دوره مالی جدید ( در صورت نیاز).

● تعیین شماره شروع اسناد حسابداری  و فاکتور ها و فرم ها  در شروع دوره مالی.

امکان انتخاب دوره های مالی گذشته و مشاهده و تصحیح اطلاعات در هر دوره.

سیستم نقدینگی و چک 

● دریافت یا پرداخت مبالغ نقدی و چک ها ( در قالب یک فرم و یک سند حسابداری).

● مشاهده سریع گردش حساب ها در عملیات دریافت و پرداخت.

● انجام عملیات دریافت و پرداخت به صورت ساده و مرکب در فرم های مرتبط ، شامل مبالغ نقدی و چک ها از چندین شماره حساب به چندین شماره حساب ( در قالب یک فرم و یک سند حسابداری).

● صدور اسناد حسابداری مربوط به عملیات دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک توسط سیستم و یا به صورت غیر اتوماتیک توسط کاربر.

● حذف و ویرایش فرم های دریافت و پرداخت و اعمال تغییرات در اسناد و دفاتر حسابداری به صورت اتوماتیک.

● عملیات چک ( وصول ، به حساب گذاشتن ، انتقال ( خرج کردن و برگشت ) ) بر روی چک های دریافتنی و پرداختنی در سریعترین و ساده ترین روش.

● صدور اسناد حسابداری مربوط به عملیات چک های دریافتنی و پرداختنی  به صورت اتوماتیک توسط سیستم  یا به صورت غیر اتوماتیک توسط کاربر.

● محاسبه قیمت تمام شده یک کالا با فرمول های متفاوت مصرف مواد و تعیین مواد جایگزین برای یک محصول.

● امکان حذف و برگرداندن عمليات انجام  شده روي چكهاي دريافتني و پرداختني.

● جستجوی سريع چك ها  بر اساس شماره چک ، تاريخ چك ،  مبلغ چك، كد حساب ، دريافت كننده و پرداخت كننده.

سیستم انبارداری ، خرید و فروش 

●  انجام عمليات حسابداري انبار به دو روش دائمي و ادواري.

●  اعمال سيستم هاي رايج قيمت گذاري.

●  تعریف انبار هاي متعدد.

●  طبقه بندي كد كالا در 3 سطح و تعيين طول كد در هر طبقه (نسخه فراگیر).

●  تعریف كالا در انبارهاي مورد نظر همراه با تعيين مشخصات كامل كالا مانند: ( شماره فني ، مدل ، كشور و كارخانه سازنده، باركد، ملاحظات و تاريخ مصرف) ( نسخه فراگیر).

● تعیین كالاهاي راكد و خدماتی در انبار.

●  تعریف كالاي خدماتي و اعمال به فاكتور ( مانند : نصب كالا ، سرويس كالا).

●  مشاهده ليست كالاها و آخرين موجودي در هر یک از فرمهای سيستم .

●  ورود و خروج تعدادي كالا از انبارها توسط رسيد انبار و حواله انبار.

●  انتقال كالا بين انبارهاي مختلف.

●  انجام عمليات خريد و فروش و مرجوعي بر روي كالاها در انبارهاي مختلف.

●  قابلیت صدور فرمهای پيش فاكتور و فاكتور خدماتی و امانی و  سفارش کالاو ضایعات و ... ( نسخه فراگیر).

●  تعریف هزينه هاي فاكتورها( هزینه حمل، ارزش افزوده و گارانتی ...).

●  تعریف بازارياب و انتساب به فاكتور.

●  حذف و ويرايش فاكتورها و اعمال تغييرات مناسب به ساير قسمت هاي حسابداري و انبارداري.

●  تعیین نحوه دريافت و پرداخت هر فاكتور.

●  انجام عمليات دريافت و پرداخت هاي ( مبلغ نقدي و چك) انجام شده بر روي هر فاكتور.

صدور اسناد حسابداري مربوط به فاكتورها به صورت اتوماتيك توسط سيستم  و يا به صورت غير اتوماتيك توسط كاربر.

سیستم سهام 

● قابلیت اتصال به سیستم حسابداري سورن.

● تعریف مشخصات سهامداران ( نام و نام خانوادگي ، محل تولد ، تاريخ عضويت و ...)

● تعریف ميزان سهام مربوط به هر يك از سهامدران در اثر عوامل مختلف افزايشي يا كاهشي سهام مانند خريد سهام ،  فروش سهام ، انتقال سهام و ...

● تعیین ارزش هر سهم

● تعیین سود مصوب جهت تسهيم سود بين سهام داران

● تعریف پارامترهاي مختلف كسورات به صورت درصد و يا مبلغ توسط كاربر به نحوي كه هر يك از اين پارامترها در تعيين سود هر سهامدار موثر خواهد بود ( ماليات ، ذخاير قانوني و ...)

● تقسیم سود مصوب بين سهامداران بر اساس تاريخ عضويت  و ميزان سهام مربوط به انجام محاسبات مربوط به هر سهامدار و پارامترهاي كسورات

● مشاهده فرم صورتحساب و تقسيم سود مربوط به هر يك از سهامداران با ذكر ميزان كل  سود مصوب و ميزان سود ناخالص سهامدار و مانده سهام و مبلغ كسورات  و ميزان سود خالص سهامدار

● گزارش سود قابل پرداخت سهامداران

● گزارش سر جمع كسورات

صدور اسناد حسابداري به صورت اتوماتيك

گزارش ها

● گزارش دفاتر روزنامه ، کل ، معین ، تفضیلی ، تفضیلی شناور و مرکز هزینه در مقاطع تاریخی دلخواه به تفکیک اسناد موقت و قطعی به دو صورت با جز و بدون جز در محدوده تاریخ ، شماره سند و شماره حساب.

● گزارش از مرکز هزینه به تفکیک.

● گزارش از حساب های راکد ، بدهکار و بستانکار در سطح کل ، معین ، تفضیلی .

● ذخیره گزارشات با اعمال شرایط دلخواه و بازیابی گزارش ها.

● بسته نرم افزاری گزارش ها و نمودارهای مدیریتی و آماری براساس سرفصل ها و دوره های مالی مختلف.

● بازیابی عملیات دریافت و پرداخت براساس تاریخ ، مبلغ ، مشخصات چک و سند حسابداری.

● جستجوی سریع چک ها براساس شماره چک ، تاریخ چک ، مبلغ چک  و کد حساب دریافت کننده و پرداخت کننده.

● گزارش از چک های دریافتنی و پرداختنی در مقاطع تاریخی دلخواه در مورد چک های وصول شده (پاس شده) ، چک هایی که تاریخ سررسید آنها نرسیده ، چک های معوق ، چک های انتقال یافته (خرج شده) ، چک های برگشتی ، چک های در جریان وصول ( به حساب گذاشته شده ).