مشتریان

مركز جراحي محدود قائم


بیمارستانها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها
فارس-مرودشت

شركت بهشاد - توليد محصولات غذايي


کارخانه های صنعتی و کارگاه ها
فارس-مرودشت

شركت توليدي ابتكار - ويلچرهاي برقي و انواع آسانسور و بالابر ويلچر و ...

www.tebtekar.com
کارخانه های صنعتی و کارگاه ها
فارس-مرودشت