سوالات

موضوع: تنظیمات سیستم امکانات جانبی و طراحی چاپ
تاریخ ارسال: يکشنبه، 24 اسفند 1393


متن پیام:
چه انتظاراتی میتوانم از پشتیبانی شرکت داشته باشم؟
فرستنده: کاربر 1

شهر:
تاریخ عضویت:
يکشنبه، 24 اسفند 1393
موضوع: تنظیمات سیستم امکانات جانبی و طراحی چاپ
تاریخ ارسال: يکشنبه، 24 اسفند 1393


متن پیام:
نحوه كاربري نرم افزار از لحاظ نصب و منوهاي نرم افزار و خروجي هاي نرم افزار از وظايف پشتيبان مي باشد. چنانچه نياز به مشاور مالي يا كارشناس سخت افزار و شبكه داشته باشيد، به شما معرفي خواهند شد
فرستنده: مدیر سایت