سوالات

موضوع: منوی نرم افزار
تاریخ ارسال: دوشنبه، 25 اسفند 1393


متن پیام:
موجودی اولیه كالا را باید از کدام قسمت وارد سیستم کنیم؟
فرستنده: کاربر کاربر

شهر:
تاریخ عضویت:
يکشنبه، 24 اسفند 1393
موضوع: منوی نرم افزار
تاریخ ارسال: دوشنبه، 25 اسفند 1393


متن پیام:
در فرم تعاريف كالا- اطلاعات انبار- موجودي ابتدايي تعداد را وارد نماييد.
فرستنده: مدیر سایت