سوالات

موضوع: تنظیمات سیستم امکانات جانبی و طراحی چاپ
تاریخ ارسال: يکشنبه، 24 اسفند 1393


متن پیام:
آیا امکان طراحی فاکتور وجود دارد؟
فرستنده: کاربر 1

شهر:
تاریخ عضویت:
يکشنبه، 24 اسفند 1393
موضوع: تنظیمات سیستم امکانات جانبی و طراحی چاپ
تاریخ ارسال: يکشنبه، 24 اسفند 1393


متن پیام:
در قسمت چاپ فاكتور سايزهاي استاندارد و حالت هاي متفاوت پيش بيني شده است اما اگر اين تنوع با مورد درخواستي شما همخواني ندارد مي توانيد مورد را به پشتيباني هماهنگ نماييد
فرستنده: مدیر سایت