سوالات

موضوع: منوی نرم افزار
تاریخ ارسال: يکشنبه، 24 اسفند 1393


متن پیام:
چگونه توضیح خاصی را در چاپ فاکتور اضافه کنم؟
فرستنده: کاربر 1

شهر:
تاریخ عضویت:
يکشنبه، 24 اسفند 1393
موضوع: منوی نرم افزار
تاریخ ارسال: يکشنبه، 24 اسفند 1393


متن پیام:
اگر اين توضيحات مختص به يك شماره فاكتور باشد از كادر شرح در فاكتور استفاده نماييد. و چنانچه به صورت پيام در فاكتورها تكرار مي شود از منوي امكانات – پيام هاي اختصاصي فاكتورها و دفاتر حسابداري اقدام به تعريف نماييد
فرستنده: مدیر سایت