سوالات

موضوع: تنظیمات سیستم امکانات جانبی و طراحی چاپ
تاریخ ارسال: دوشنبه، 25 اسفند 1393


متن پیام:
نام کاربر و رمز عبور برنامه به صورت پیش فرض چيست؟
فرستنده: کاربر کاربر

شهر:
تاریخ عضویت:
يکشنبه، 24 اسفند 1393
موضوع: تنظیمات سیستم امکانات جانبی و طراحی چاپ
تاریخ ارسال: دوشنبه، 25 اسفند 1393


متن پیام:
مدير و 2 بار ENTER
فرستنده: مدیر سایت