سوالات

موضوع: تنظیمات سیستم امکانات جانبی و طراحی چاپ
تاریخ ارسال: يکشنبه، 24 اسفند 1393


متن پیام:
آیا هنگام پلمپ سال مالی میبایست نرم افزار با پرداخت مبلغ پشتیبانی فعال گردد؟
فرستنده: کاربر 1

شهر:
تاریخ عضویت:
يکشنبه، 24 اسفند 1393
موضوع: تنظیمات سیستم امکانات جانبی و طراحی چاپ
تاریخ ارسال: يکشنبه، 24 اسفند 1393


متن پیام:
در نرم افزار حسابداري سورن جهت ايجاد دوره مالي نيازي به پرداخت هزينه پشتيباني نيست. چنانچه بخواهيد ايجاد دوره مالي را پشتيبان سورن انجام دهد شامل فاكتور خدمات خواهد بود
فرستنده: مدیر سایت