سوالات

موضوع: تنظیمات سیستم امکانات جانبی و طراحی چاپ
تاریخ ارسال: يکشنبه، 24 اسفند 1393


متن پیام:
آیا می توانم حسابداری چند شرکت مختلف را در یک سیستم حسابداری انجام دهم؟
فرستنده: کاربر 1

شهر:
تاریخ عضویت:
يکشنبه، 24 اسفند 1393
موضوع: تنظیمات سیستم امکانات جانبی و طراحی چاپ
تاریخ ارسال: يکشنبه، 24 اسفند 1393


متن پیام:
بله تعدد شركت ها مي تواند به عنوان دوره مالي تفكيك شود و يا در مسير هاي مختلف اقدام به نصب نرم افزار نماييد
فرستنده: مدیر سایت