سوالات

موضوع: منوی نرم افزار
تاریخ ارسال: يکشنبه، 24 اسفند 1393


متن پیام:
چگونه میتوانم تخفیف و مالیات بر ارزش افزوده را به فاکتور خود اضافه کنم؟
فرستنده: کاربر 1

شهر:
تاریخ عضویت:
يکشنبه، 24 اسفند 1393
موضوع: منوی نرم افزار
تاریخ ارسال: يکشنبه، 24 اسفند 1393


متن پیام:
جهت اعمال تخفيف در فاكتور بعد از جمع كل فاكتور رديف تخفيف در نظر گرفته شده است. چنانچه درصد تخفيف مشخص باشد در كادر كوچكتر و چنانچه به صورت مبلغي باشد كادر بزرگ را پر كنيد. جهت اعمال ماليات بر ارزش افزوده ابتدا از منو تعاريف/ ساير سرفصل ها اقدام به ايجاد كد حساب مربوطه نماييد و بعد از آن وارد منو تعاريف/ هزينه هاي فاكتور انتساب لازم را انجام دهيد.
فرستنده: مدیر سایت